Za kvalitetan odgojno-obrazovni proces zaslužan je naš predani, visokokvalifikovani kadar.

Menadžment


Hermin Kapetanović

direktor škole


Adem Ergin

zamjenik direktora


Emina Filan

sekretarica škole


Mihrija Suljević

pedagog škole


Larisa Filipović

psihologinja škole